Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor de bezoekers. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze website aan derden is niet toegestaan. Jynx-IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie op deze website.