Privacy    

Privacyverklaring j-REP

Jynx-IT te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@jynx-it.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jynx-IT verwerkt geen persoonsgegevens, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

In j-REP kan degene die de applicatie heeft aangeschaft wel persoonsgegevens registreren. Jynx-IT heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jynx-IT verwerkt geen persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jynx-IT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jynx-IT wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jynx-IT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@jynx-it.nl.